วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง ศิริมังคฺโล เป็นประธานในพิธีเทเทองหล่อรูปเหมือนครูบาอินจักร รักษา สธรรม ญานเถร ขนาด 25 นิ้วและ 5 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

 

เมนูข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

.

 

ลำดับที่ 1

ผู้อำนวยการ องอาจ  เจริญเวช

ตำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2522 ถึง 2530

ปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว

ลำดับที่ 2

ผู้อำนวยการ สมพล  วัฒนชัย

ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2530 ถึง 2532

ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ

ลำดับที่ 3

ผู้อำนวยการ พงษ์พันธุ์  ไชยวัณณ์

ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2532 ถึง 2540

ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ

ลำดับที่ 4

ผู้อำนวยการ ชาญชัย  ชัยชนะ

ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง 2540

ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ

 

ลำดับที่ 5

ผู้อำนวยการ ศรีพรรณ  เวียนทอง

ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง 2546

ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ

ลำดับที่ 6

ผู้อำนวยการ วรทัศน์  บุญโคตร

ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง 2548

ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ

ลำดับที่ 7

ผู้อำนวยการ ทีปชัย  วงษ์วรศรีโรจน์

ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง 2554

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง

ลำดับที่ 8

ผู้อำนวยการ จงรักษ์  สุวรรณโสภณ

ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง 2558

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

ลำดับที่ 9

ผู้อำนวยการ ชวินทร์ณวัฒน์  ณ ลำพูน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่ คนปัจจุบัน

 

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.