วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

การคัดเลือกครูผู้สอนเพื่อรับเกียรติบัตร ครูมืออาชีพ เพชรล้านนา 34

 
Thumb nail 

สพม .34  แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนเพื่อรับเกียรติบัตรครูมืออาชีพ เพชรล้านนา 34  ขอให้คณะครู ทุกกลุ่มสาระส่งชื่อครูกลุุ่มสาระละ1 คน และมาขอรับใบสมัครพร้อมดูรายละเอียดได้ที่งานบุคลากร โดยโรงเรียนจะส่งรายชื่อแจ้งให้ สพม.34 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555  และให้เตรียมเอกสารหลักฐานตามหัวข้อที่กำหนดและจะมีคณะกรรมการจากสพม.34มาประเมินหลักฐานประมาณปลายเดือนธันวาคม   

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.