“สานบุญ_ปัจฉิมมุทิตาบูชาคุณ” เพื่อมอบแด่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ ในการสานบุญ​กองทุนหลวงปู่ทองเพื่อสร้างป้าย 
โรงเรียน​เทพ​ศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ผู้ร่วมบริจาคทำบุญรับเหรียญหลวงปู่ฯ 600 บาท/1เหรียญ สามารถรับเหรียญด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​

 

รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ม.4

 
Thumb nail 

 

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่  ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนการศึกษาเพชรรำเพยล้านนาและสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ที่ดีในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00  และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.