วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

วิจัยบูรณาการ 2/55

 
Thumb nail 

วันที่ 8 มีนาคม 2555 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่จัดให้มีการวิพากษ์ งานวิจัยของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล เป็นประธานในพิธี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เป็นผู้วิพากษ์ 

ชมภาพทั้งหมดจาก Facebook

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.