วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

AEC สำหรับโรงเรียน โดย ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์

 
Thumb nail 

วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ศ.ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์ อตีดนายกสามาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้เรื่องประชาคมเศษฐกิจอาเซียน (AEC) และมอบหนังสือให้กับโรงเรียน

คลิกชมภาพทั้งหมดจาก Facebook

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.