วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

ถวายเทียนเข้าพรรษา 56

 
Thumb nail 

วันที่ 19 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอสันป่าตอง สำนักงานสภาวัฒนธรรม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จัดขบวนแห่่พระบรมสารีริกธาตุ และถวายเทียนจำนำพรรษาที่วัดน้ำบ่อหลวง โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  นายกองค์การบริหารตำบลน้ำบ่อหลวง นายกสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง และผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่ และคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่เข้าร่วมงาน

คลิกชมภาพทั้งหมดจาก Facebook

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.