วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

สอบธรรมศึกษาสนามหลวง

 
Thumb nail 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เป็นสนามสอบธรรมศึกษา สนามหลวง มีนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมสอบธรรมศึกษา มากมาย

คลิกชมภาพทั้งหมดจาก  Facebook

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.