วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

 
Thumb nail 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม เพาะกล้ารำเพย ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ทำพิธีกล่าวคําปฏิญาณตน มอบตัวเป็นศิษย์ ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยา และถวายตัวเป็นลูกแม่รำเพย  
คลิกชมภาพทั้งหมด

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.