วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2547

 
Thumb nail 

วันที่ 6 มีนาคม 2558 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่จัดให้มีพิธิปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายศักดิ์ชาย วงศกนิษฐ์ (นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 14-17) มาเป็นประธานในพิธี

คลิกชมภาพทั้งหมดที่นี่
คลิกชมวีดีโอที่นี่

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.