วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง ศิริมังคฺโล เป็นประธานในพิธีเทเทองหล่อรูปเหมือนครูบาอินจักร รักษา สธรรม ญานเถร ขนาด 25 นิ้วและ 5 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

 

รับมอบธงสัญลักษณ์ และเงินสนับสนุนโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8

 
Thumb nail 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8 ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัทโ

ตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 นายธีรุตม์ บุญมา และนางศิรินทร ไชยรงค์ชาญ ครูแกนนำโครงการฯของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการ ในการลงนามบันทึกข้อตกลง และเข้ารับมอบธงสัญลักษณ์และเงินสนับสนุนในการทำกิจกรรม จาก ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และคุณเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยเข้าพิธีรับมอบ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.