“สานบุญ_ปัจฉิมมุทิตาบูชาคุณ” เพื่อมอบแด่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ ในการสานบุญ​กองทุนหลวงปู่ทองเพื่อสร้างป้าย 
โรงเรียน​เทพ​ศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ผู้ร่วมบริจาคทำบุญรับเหรียญหลวงปู่ฯ 600 บาท/1เหรียญ สามารถรับเหรียญด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​

 

การนำเสนอผลงานวิจัยบูรณาการของนักเรียน

 
Thumb nail 

yes เมื่อวีนที่่ 17 กันยายน 2555 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยบูรณาการของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ท่าน ศักดิ์ชีวีน วัฒโล ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน ทางโรงเรียนได้คัดเลือกผลงานของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นมานำเสนอ เพื่อให้คณะวิทยากรได้ชี้แนะและเป็นแนวทางในการจัดทำวิจัยบูรณาการในครั้งต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสามท่าน โดยมีท่าน ดร.จักรปรุษ์  วิชาอัครวิทย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ท่านอาจารย์ อลิชา ตรีโรจนานันท์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และท่าน ดร.นทัต อัศภาภรณ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง.....

คลิกชมภาพ

 

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.