วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

4 พฤศจิกายน 2555 ประชุมผู้ปกครองแจกผลการเรียน

 
Thumb nail 

4 พฤศจิกายน 2555 ประชุมผู้ปกครองแจกผลการเรียน ชี้แจงผลการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน โดยผู้อำนวยการจงรักษ์  สุวรรณโสภน รองผู้อำนวยการ ดร.ธารทิพท์  แก้วเหลี่ยม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูณัฏฐนิช  เผ่าพันธุ์ และหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ครูธีรภัทร  วิริยา

คลิกชมภาพบนเฟสบุ๊ค

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.