วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

ชมรม To Be Number One มอบทุน

 
Thumb nail 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ตัวแทนชมรม To Be Number One เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม To Be Number One "เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด" โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โดยได้มอบรางวัล สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนที่ผ่านมา และได้มอบทุนสำหรับดำเนินกิจกรรม To Be Number One ของโรงเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เดินทางไกลมาเพื่อเยี่ยมชม และมอบทุนและรางวัลในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดจาก Facebook

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.