สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรม​สมเด็จพระ​เทพ​รัตน​ราชสุดา​ฯ​
สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ เสด็จพระราชดำเนิน​ทรง​เปิด​พระรา​ชานุ​สาว​รีย์​
สมเด็จพระ​เทพศิ​ริน​ทรา​บรม​ราชินี​ และ​ทอดพระเนตร​
กิจ​กรรมการ​เ​รี​ยนการ​สอน ณ โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่

รับสมัครทุนเพชรรำเพย 66

 
Thumb nail 

เพชรในตม อย่ามัวคมอยู่แต่ในฝัก
 
  หากรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเป็นเพชรที่พร้อมจะได้รับการเจียรนัย ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครชิงทุน “ เพชรรำเพยล้านนา “ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งนักเรียนที้จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 
  หากพร้อมแล้ว กดดาวน์โหลดใบสมัคร จากนั้นกรอกข้อมูลแล้วนำใบสมัครยื่นได้ที่งานวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาทำการ
  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ , โทร 052-000185

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทร. 052-000185
โทรสาร. 052-000185
เว็บไซต์. school@dsc.ac.th
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.