วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

เตรียมรับการประเมินจาก สมศ.รอบสาม

 
Thumb nail 

โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่  เตรียมรับการประเมิน จาก สมศ. รอบ 3  ในวันที่  21 - 23  มกราคม  2556  

ผู้ประเมินจาก บริษัท เอ็ดคิว  แอสเซส
1.  นายใบ  พิณราช  (หัวหน้าทีมประเมิน) 
2.  นายสุรพล  สมภักดี\
3.  นางทัศนีย์  แดงโน

 

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.