วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง ศิริมังคฺโล เป็นประธานในพิธีเทเทองหล่อรูปเหมือนครูบาอินจักร รักษา สธรรม ญานเถร ขนาด 25 นิ้วและ 5 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

 

เมนูข้อมูลโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

.

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่  เดิมชื่อโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคมได้เริ่มก่อตั้งขึ้นจากคณะสงฆ์  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครู พ่อค้าคหบดี  ในตำบลสันกลาง ตำบลบ้านแม และตำบลยุหว่า  ซึ่งได้มีความเห็นร่วมกันว่า สมควรจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นโดยใช้พื้นที่สาธารณะหน้า วัดวนารามน้ำบ่อหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลสันกลาง (หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวงในปัจจุบัน)  โดยได้เสนอผ่านอำเภอสันป่าตอง    ตามหนังสือที่   ชม.61/4520  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน  2521 และกรมสามัญศึกษาได้ประกาศให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น  ใช้ชื่อ " โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม " ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์2522  และได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง  และห้องส้วม  ขนาด 3 ที่นั่งโดยได้รับบริจาคจากประชาชนในท้องที่ 3 ตำบล มีนายโสภา  สุวรรณศรีคำ ศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้น  รักษาราชการแทน    ในตำแหน่งครูใหญ่   ต่อมากรมสามัญศึกษาได้ส่งนายองอาจ  เจริญเวช มาเป็นครูใหญ่  มีครู 5 คนเปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนรุ่นแรก 45 คน  ต่อมาในปี 2530 ได้รับคัดเลือกเข้าในโครงการ   มพช.2 รุ่นที่ 2  จึงได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  
โรงฝึกงาน  และปรับปรุงบริเวณ   โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคมได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันในปี พ.ศ. 2548  ปัจจุบันเปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 
 
               เข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์  ในปีการศึกษา 2550 โดยได้รับความเห็นชอบและสนับสนุน   จากคณะกรรมการโรงเรียนเทพศิรินทร์  และ
สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์   ในพระบรมราชูปถัมภ์   โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่   เป็นโรงเรียนเครือข่าย ลำดับที่ 8 โดยเริ่มนับจาก
 
                      
                    
ลำดับที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ลำดับที่ 2 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ลำดับที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม  ปทุมธานี
ลำดับที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี
ลำดับที่ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค สระบุรี
ลำดับที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี
ลำดับที่ 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์  ขอนแก่น 
ลำดับที่ 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่
ลำดับที่ 9  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลำดับที่ 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ

 

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.