วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

อบรมภาษาจีน

 
Thumb nail 

วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่จัดค่ายภาษาจีน จัดอบรมความรู้ภาษาจีนพื้นฐานให้ก้บคณะครู นักเรียน และผู้ที่สนใจโดยมีท่านสุริยนต์ ปันทะนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการสนับสนุนวิทยากรชาวจีนจากมหาวิทยาลัย เฉินตู ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน มาเป็นวิทยากร

ชมภาพจาก Facebook

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.