วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ วัดน้ำบ่อหลวง

 
Thumb nail 

วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2556 ประเพณีสรงน้ำพระบรมธุาต และสรงน้ำกู่อัฐิครูบาเจ้าอินทจักรรักษา (สุธรรมยานเถร) วัดน้ำบ่อหลวง โดยมีพิธีแห่ขบวนสรงน้ำจากประชาชนจำนวน 3 วัน

คลิกชมภาพจากFacebook

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.