วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง ศิริมังคฺโล เป็นประธานในพิธีเทเทองหล่อรูปเหมือนครูบาอินจักร รักษา สธรรม ญานเถร ขนาด 25 นิ้วและ 5 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop   sex shop

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

 
Thumb nail 

รับสมัครนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา2564 ตั้งแต่​บัดนี้​เป็นต้นไป

.
#โรงเรียนเทพศิรินทร์_เชียงใหม่
#หลักสูตรการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
1. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
( DSC-SMART Science-Math Program : DSC-SSMP )
2. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษทางภาษาศาสตร์ 
( DSC-SMART Linguistcs sexs Program : DSC-SLP )
  -​หลักสูตร​ DSC​-SMART​ EIS (English for Integrated Studies)
3. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษทางสังคมศาสตร์
( DSC-SMART Social Science Program : DSC-SSP )
4. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษเตรียมนักฟุตบอลอาชีพ
( DSC-SMART Pre-Professional Fotbaler  Program : DSC-SPPFP )
5. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ​มาตรฐานสากล
( DSC-SMART Worldclass Standard Program : DSC-SWSP )
.
#หลักสูตรการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1 - ม.6)
1. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
( DSC-SMART Science-Math Program : DSC-SSMP )
 -หลักสูตรนักเรียนเตรียมแพทย์( DSC-SMART Pre-medical Program : DSC-SPMP )
 -หลักสูตรนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ( DSC-SMART Pre-enginering Program : DSC-SPEP )
 -หลักสูตรเตรียมธุรกิจการบิน ( DSC-SMART Pre-Aviation Business Program : DSC-SPABP )
 -หลักสูตรเตรียมโปรแกรมเมอร์ ( DSC-SMART AI Coding Program : DSC-SAICP )
2. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษทางภาษาศาสตร์ 
( DSC-SMART Linguistcs Program : DSC-SLP )
  -​หลักสูตร​ DSC​-SMART​ EIS (English for Integrated Studies)
3. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษทางสังคมศาสตร์
( DSC-SMART Social Science Program : DSC-SSP )
4. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษเตรียมนักฟุตบอลอาชีพ
( DSC-SMART Pre-Professional sexs Fotbaler  Program : DSC-SPPFP )
5. หลักสูตรพิเศษเตรียมทหาร เตรียมตำรวจ 
( DSC-SMART Pre Cadet - Pre Police Cadet Program : DSC-SPCPPCP )
6. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ​มาตรฐานสากล
( DSC-SMART Worldclass Standard Program : DSC-SWSP )
.
เชื่องโยงหลักสูตรเพื่อเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป
   1.GAT เชื่อมโยง
   2.GAT อังกฤษ
PAT (Professional Aptitude Test) ความถนัดทางด้านวิชาชีพและวิชาการ
   PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
   PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
   PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
   PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
   PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
   PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
   PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
วิชาสามัญ 9 วิชา
.
#ทุนการศึกษาและโอกาสนักเรียนเทพศิรินทร์
#ทุนการศึกษา
 1.ทุนเพชรรำเพยล้านนา(ทุนแรกเข้า รอบโควตา 3 ลำดับแรกของม.1 และม.3)
 2.ทุนนักเรียนเตรียมแพทย์ 30,000 บาทต่อปี (ต่อเนื่อง) จากกองทุนท่อน้ำไทยฯ
 3.ทุนเรียนดีต่อภาคเรียน ( VIP3 เกรดเฉลี่ย 3.50, VIP2 เกรดเฉลี่ย 3.75, VIP1 เกรดเฉลี่ย 3.80) มีทุนการศึกษาส่วนลดค่าเทอม
 4.ทุนนักกีฬา ( VIP3 ส่วนลด 50%, VIP2 ส่วนลด 75%, VIP1 ส่วนลด 100% )
 5.ทุนนักเรียนประพฤติดีมีจิตอาสา
 6.ทุนนักเรียนกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์
 7.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
 8.กองทุนท่อน้ำไทยเพื่อพัฒนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ (ทุนต่อเนื่องระดับอุดมศึกษา)
 9.ทุนเรียนดียอดเยี่ยม เกียรติบัตรจากสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ ทุนนิธิเจ้าแม่วันทนีย์ ณ ลำพูน
 10.ทุนจากครูอาจารย์ และ บุคลากร องค์กรภายนอก ตลอดปีการศึกษา
.
#โอกาส
  1.กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนทางวิชาการโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์
  2.กิจกรรมชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์
  3.กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน คณะกรรมการบริหารนักเรียน(กนร.)
  4.กิจกรรมค่ายการจัดการความรู้(Knowledge Camp)
  5.กิจกรรมค่ายสื่อสารมวลชน(DS sexs Network)
  6.กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
  7.กิจกรรมฟุตบอลเทพศิรินทร์สัมพันธ และ​ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี
  8.โควตา​เรียนดี/กีฬา​ ต่อ ม.4 โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์​ กรุงเทพ​มหานคร​
  9.ความเป็นพี่น้องเทพศิรินทร์ ช่วยกันทุกเรื่อง ความช่วยเหลือจากพี่นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ จากทุกสาขาอาชีพและทุกรูปแบบ
  10.โควตา​เรียนดี/กีฬา​ฟุตบอล​ ระดับ​อุดมศึกษา​ อาทิ​ มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงใหม่​ มหาวิทยาลัย​พะเยา​ และมหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ เป็น​ต้น​
.
#OPPORTUNITY 
#DSC_SMART_Model
#เทพศิรินทร์เชียงใหม่_ดูแลเอาใจใส่ดุจลูกหลาน
#คนดีของแม่รำเพยคนดีของสังคมและประเทศชาติ
 
 
 

sex shop

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.