สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ

 
Thumb nail 

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ MAX Ploy ED-SPORT Nothern CHAMPIONSHIP 2022
     วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2565
    ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน MAX Ploy ED-SPORT Nothern CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
   โดยผลการแข่งขันครั้งนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 
 
Crossword
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เด็กชายปฏิภาณ  แสงท้าว 
เด็กหญิงอรนิรมล  พุฒโสม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 
ปริศนาอักษาไขว้
นางสาวกัญญาวีร์  คำเทพ อันดับที่ 18
นางสาวพัชรินทร์  อิ่นแก้ว อันดับที่ 25
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 
Sudoku รุ่นมัธยมปลาย 
1. นายปภังกร  แสงท้าว อันดับที่ 20
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2. นางสาวเปมิกา  สุนทรแดนไพร อันดับที่ 30 
3. นางสาวชุติมา  ถนอมวรกุล อันดับที่ 40 
4. นางสาวจิรวดี  วงศ์แก้ว อันดับที่ 54 
5. นางสาวจันทร์ธิดา  อินต๊ะ อันดับที่ 56
6. นายอธิชนม์  กิจโชคประเสริฐ อันดับที่ 56 
7. นางสาววรวดี  วงศ์ลือเกียรติ อันดับที่ 69
8. นางสาวค่อง  ลุงซิง  อันดับที่ 69
9. นางสาวมิรัญญา  กันธา   อันดับที่ 69 
10. นายเอกพงศ์ วรรณขาว  อันดับที่ 69 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ลำดับผลการแข่งขันจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 116 คน
 
ผลการแข่งขัน
Crossword รุ่น ม.ต้น 
Crossword รุ่น ม.ปลาย 
คำคม รุ่นม.ต้น 
คำคม รุ่นม.ปลาย 
ส่วนผลการแข่งขันเอแม็ท รุ่นม.ปลาย จะประกาศผลการแข่งขันทางเฟซบุ๊ก EduPloys l Max Ploys หลังจากจบการแข่งขันภายใน 1 สัปดาห์

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทร. 052-000185
โทรสาร. 052-000185
เว็บไซต์. school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.